Budo & Kampsportsförbundets gruppinstruktörskurs

Boa tarde amigos

I helgen har jag (Kalle) deltagit i Budo & Kampsportsförbundets gruppinstruktörskurs. Kursen startade klockan 09:00 och slutade 16:30 både lördag och söndag så det känns inte som att det inte varit helg alls.

Vi gick igenom Sveriges idrottsrörelse i stora drag och de förväntningar samhället, styrelse, föräldrar, massmedia, gruppen och den aktive har på föreningen. Vi utredde gruppen/klubbens krav och instruktörens funktion.

Vi pratade om metodik och instruktion och om olika inlärningsstadier. Vi diskuterade feedback. Vi lärde oss om målformulering, träningsplan och hur man lägger upp och genomför träningspass. Vi snuddade vid ämnet anatomi.

Stort fokus låg på ledarskap. Vi gick igenom bestämningsfaktorer och filosofi. Vi diskuterade ledarskapsstilar och de faktorer som påverkar hur ledarskapet anpassas. För att summera bestäms ledarskap bland annat av tidsepok, grupp, situation och målsättning.

Nästa del i kursen är den 29-30 november. Jag hoppas att kommande kurstillfälle ger lika mycket som det första.

Läs vad Budo & Kampsportsförbundet skriver om Capoeira

Axé baba