Så borde alla lära sig musik!

En video om hur man borde se på inlärning av musik. Mycket bra!!